تک فوری
تکنولوژی فوری
تکنولوژی فوری

هیچ کس دلش نمی‌خواهد با آن ویروس ها و بدافزارها سر و کار داشته باشد. برای یک کاربر رایانه نابود شدن اطلاعات و غیر قابل استفاده شدن دیسک سخت بدترین کابوس است. تصور کنید با حمله‌ی ویروس ها و بد افزارها به رایانه‌تان، تمام خاطرات… در ادامه بخوانید

ادامه