تک فوری
تکنولوژی فوری
تکنولوژی فوری

در حال حاضر سه چالش عمده‌ی تغییرات اقلیمی، ماهیگیری بیش از حد و آلودگی، اقیانوس‌های ما را در معرض تهدید قرار داده‌اند. آلودگی پلاستیکی یک نگرانی روبه‌رشد محسوب می‌شود و توجهات بین‌المللی را از جانب حکومت‌ها، رسانه‌ها و بخش‌های عظیمی از مردم به خود جلب… در ادامه بخوانید

ادامه