تک فوری
تکنولوژی فوری
تکنولوژی فوری

دانشمندان یک شکل هندسی کاملا جدید را در پوست بدن شناسایی کرده‌اند. پوست بزرگترین ارگان بدن محسوب می‌شود. اندازه ی آن به حدود دو متر مربع می‌رسد و البته شکل آن به صورتی که ما قبلا فکر می‌کردیم، نیست. دانشمندان یک شکل هندسی کاملا جدید… در ادامه بخوانید

ادامه